Jak pracujemy

Dużo pracujemy nad sobą. Podobnie jak wytrawny myśliwy, który aby wytropić zwierzynę poznaje jej zwyczaje, obserwujemy otaczający nas świat i ludzi. Musimy umieć przyjąć ich punkt widzenia, aby ocenić przygotowywane projekty. Ta umiejętność leży u podstaw pracy każdego, kto tworzy przekaz informacyjny czy reklamowy.

W pracy z klientem jesteśmy otwarci na jego potrzeby. To żmudna praca, ale na początku musimy zdefiniować co projektujemy, w jakim celu i kto jest tego ostatecznym odbiorcą (a.k.a. target). Następnie tworzymy wstępne koncepcje i zbieramy lub tworzymy podstawowe materiały (teksty, zdjęcia, elementy graficzne). Z tego dopiero powstają właściwe projekty graficzne. Po naniesieniu korekt zlecimy ich druk lub zostaną wdrożone przez koderów jako strony www czy aplikacje.

Nie korzystamy ze znanego