Komunikacja wizualna

Naszą specjalnością są projekty graficzne. Nie robimy ich jednak tylko aby cieszyły ok tych, którzy nam za nie płacą. Nasze grafiki to najczęściej materiały reklamowe lub informacyjne. Praca nad nimi to twórczość ukierunkowana – projektowany materiał musi trafiać do określonej grupy docelowej i przekazywać komunikat w takiej formie jak sobie tego życzy nasz klient. Estetyka więc nie jest tu kryterium oceny, jest jedynie jednym ze świadomie używanych środków służących do realizacji założonego celu obok zdjęć, grafik, liternictwa, kolorów itp.